#կանաչապատում  #սանիտարականմաքրում

 

ՄԵՐ ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ

 

Աշխարհի մայրաքաղաքների առջև ծառացած հիմնախնդիրներից կարևորագույնն այսօր կանաչ տարածքների ավելացումն է, ինչպես նաև բնապահպանական մարտահրավերներին դիմակայելն ու արդյունավետ լուծումներ մշակելը։

Էներգախնայող համակարգերի և ջրային տնտեսության խնայողաբար ու արդյունավետ օգտագործման մեխանիզմների ներդրումով մենք զգալի քայլ ենք կատարել էկո մայրաքաղաք ունենալու հարցում։ Առաջիկայում ոչ միայն կշարունակվեն և տրամաբանական ավարտին կհասցվեն սկըսված աշխատանքները, այլև կիրականացվեն հեռանկարային նոր ու հավակնոտ ծրագրեր։ Երևանի համար նոր աղբավայրի կառուցումը և հին աղբավայրերի մեկուսացումը, աղբի տեսակավորումն ու վերամշակումը մեր առաջնահերթությունների շարքում են։ Այդ շարքում է նաև կանաչ տարածքների շարունակական ավելացումն ու խնամքը։

Մեր ծրագրի նպատակը նախ և առաջ նոր, առողջ մշակույթ հիմնելն է, որի հենքում կլինի շրջակա միջավայրի պաշտպանության, բնական պաշարների խնայողաբար օգտագործման և առողջ ապրելակերպի խրախուսումը։ Այս մշակույթն է նաև, որ, որպես ոչ նյութական արժեք, մեր ունեցած այլ արժեքների հետ պետք է ժառանգենք գալիք սերունդներին։

 

2017-2022 ԹԹ. ՄԵՐ ԾՐԱԳՐԵՐԸ 

 

 1. Իրականացնել կոշտ թափոնների կառավարման բարեփոխումների ծրագրի 2-րդ և 3-րդ փուլերը։ Նախատեսվում է. Երևան քաղաքում կառուցել միջազգային չափանիշներին համապատասխան նոր աղբավայր,
 • կառուցել աղբի տեսակավորման և վերամշակման գործարան,
 • մեկուսացնել, բարեկարգել Նուբարաշենի և Աջափնյակի գործող աղբավայրերը,
 • կառուցել արտանետվող գազերի հավաքման և այրման կայան, տեղադրել գեներատոր էլեկտրաէներգիայի ստացման համար։
 1. Ապահովել աղբահանության և սանմաքրման ծառայությունների որակի շարունակական բարելավումը։
 2. Իրականացնել միջազգային չափանիշներին համապատասխան և մի-ասնական մոտեցումներով կանաչապատման աշխատանքներ՝ նոր օպերատորի ներգրավմամբ։ Նախատեսվում է.ձեռք բերել կանաչապատման ժամանակակից մեքենա-սարքավորումներ,
 • կիրառել կանաչապատ տարածքների խնամքի նորագույն մոտեցումներ (ոռոգում, կանաչապատում, ծաղկապատում, խնամք),
 • ավելացնել ընդհանուր օգտագործման կանաչ տարածքները,
 • կանաչապատման սակավ հնարավորությամբ տարածքներում կիրառել այլընտրանքային կանաչապատում,
 • ապահովել ոռոգման ցանցի ընդլայնման և նորոգման շարունակականությունը,
 • ներդնել կանաչապատման ծառայությունների էլեկտրոնային վերահսկման մեխանիզմներ։
 1. Հիմնել հանգստի նոր գոտիներ, վերականգնել այգիները և զբոսայգիները։
 2. Իրականացնել Երևանի 2800-ամյակին նվիրված այգու կառուցման աշխատանքները։
 3. Իրականացնել Կոմիտասի այգու հիմնանորոգման և ընդլայնման աշխատանքները։
 4. Ապահովել Երևանի բուսաբանական այգու վերականգնման և արդյունավետ շահագործման ծրագրի իրականացումը։
 5. Իրականացնել Ծիծեռնակաբերդի անտառպուրակային տարածքի վերականգնման ծրագիրը։
 6. Քաղաքի բուֆերային գոտու ձևավորման համատեքստում ապահովել ծառատունկերի շարունակականությունը։
 7. Սահմանել և վերահսկել կառուցապատման ենթակա տարածքներում պարտադիր կանաչապատման նվազագույն բաղադրիչը։
 8. Կառուցել աղբամանների հարմարեցված հարթակներ։ Հանրային տարածքներում ապահովել հասարակական զուգարանների առկայությունը։

 

2013-2017 ԹԹ. ՄԵՐ ՀԱՄԱՏԵՂ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄՆԵՐԸ

 

 1. Ներդրվել է միջազգային չափանիշներին համապատասխան աղբահանության և սանմաքրման ծառայություն՝ միջազգային օպերատորի ներգրավմամբ։
 • Մշակվել ու ներդրվել են աղբահանության և սանիտարական մաքրման գործընթացի վերահսկման նոր մեխանիզմներ,
 • Մայրաքաղաքում տեղադրվել են եվրոպական արտադրության շուրջ 10 000 նոր աղբաման,
 • Աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքները սկսել են իրականացվել նոր մեքենա-սարքավորումների միջոցով։
 1. Համաչափ զարգացման համատեքստում Երևանի բոլոր վարչական շրջաններում բարեկարգվել և վերակառուցվել են 14 հանգստի գոտի։
 2. Իրականացվել է գլխավոր պողոտայի՝ Աբովյան փողոց–Հանրապետության փողոց հատվածի զբոսայգու վերակառուցումը:
 3. Համայնք-մասնավոր համագործակցության շրջանակներում ավարտվում է գլխավոր պողոտայի՝ Մաշտոցի պողոտա-Սարյան հատվածի զբոսայգու վերակառուցումը։
 4. Գարնանային և աշնանային համաքաղաքային ծառատունկերի ընթացքում տնկվել է շուրջ 200 000 ծառ։
 5. Կանաչ տարածքների կենսունակությունն ապահովելու նպատակով կառուցվել է 75 կմ երկարությամբ ոռոգման նոր ցանց։
 6. Կանաչ տարածքների ոռոգման արդյունավետությունն ապահովելու նպատակով կառուցվել են 16 պոմպակայան և 8 խորքային հոր։

 

Տեսահարթակ

 • Հանուն Երևանի ընտրում եմ N3, Տարոն Մարգարյանին

  Հանուն Երևանի ընտրում եմ N3, Տարոն Մարգարյանին

 • #ՀանունապագայիԵրևանի - #մասնակցայինկառավարում #խելացիքաղաք

  #ՀանունապագայիԵրևանի - #մասնակցայինկառավարում #խելացիքաղաք

 • Տարոն Մարգարյանը՝ երևանցիներին

  Տարոն Մարգարյանը՝ երևանցիներին

 • #ՀանունհյուրընկալԵրևանի - #մշակույթ #զբոսաշրջություն

  #ՀանունհյուրընկալԵրևանի - #մշակույթ #զբոսաշրջություն

 • Հանուն Երևանի երգի տեսահոլովակ

  Հանուն Երևանի երգի տեսահոլովակ

 • #ՀանունմրցունակԵրևանի - #կրթություն #սպորտ

  #ՀանունմրցունակԵրևանի - #կրթություն #սպորտ

 • Բարի գալուստ Երևան

  Բարի գալուստ Երևան

 • #ՀանունհոգատարԵրևանի - #սոցապահովություն #առողջապահություն

  #ՀանունհոգատարԵրևանի - #սոցապահովություն #առողջապահություն

 • #ՀանունէկոԵրևանի - #կանաչապատում #սանիտարականմաքրում

  #ՀանունէկոԵրևանի - #կանաչապատում #սանիտարականմաքրում

 • #ՀանունբարեկարգԵրևանի - #շինարարություն #բարեկարգում

  #ՀանունբարեկարգԵրևանի - #շինարարություն #բարեկարգում

 • Հանուն մատչելի Երևանի - #մատչելիմիջավայր

  Հանուն մատչելի Երևանի - #մատչելիմիջավայր

 • Հանուն բարեփոխվող Երևանի - #տրանսպորտ

  Հանուն բարեփոխվող Երևանի - #տրանսպորտ

 • Հանուն բարեկեցիկ Երևանի - #բնակելիֆոնդ

  Հանուն բարեկեցիկ Երևանի - #բնակելիֆոնդ

 • Հանուն զարգացող Երևանի - #քաղաքաշինություն

  Հանուն զարգացող Երևանի - #քաղաքաշինություն

Ներբեռնել հեռախոսի զանգ

Հանուն Երևանի 1 MP3 Հանուն Երևանի 2 MP3 Հանուն Երևանի /remix-1/ MP3 Հանուն Երևանի /remix-2/ MP3

© 2017, Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են:

Սույն կայքում տեղադրված լուսանկարները պաշտպանվում են հեղինակային և հարակից իրավունքների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

Հասցե' Հայաստան, 0010, Երևան, Մելիք-Ադամյան փող., 2 շենք