#սոցիապահովություն  #առողջապահություն

 

ՄԵՐ ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ

 

Այսօր շատերն են խոսում հոգածության կարիք ունեցող մարդկանց մասին, սակայն քչերն են խոսում նրանց հետ։ Սոցիալական ծրագրերն իրականացնելն, անխոս, մեր պարտքն է, իսկ դրանց մատուցումը և հասցեականությունն ապահովելը՝ երկար տարիների մեր սկզբունքն է, որին անվերապահորեն հետևում ենք՝ սոցիալական և առողջապահական տարբեր ծրագրեր կյանքի կոչելիս։

 

Մենք շարունակում ենք հոգածության բազմաշերտ ծրագրեր իրականացնել՝ բոլորի համար հավասար հնարավորություններ ապահովելու նպատակով։ Դրանք լինելու են է՛լ ավելի հասցեական ու նպատակային, և Երևանի հոգատարությունը առավել տեսանելի ու առարկայական է դառնալու հատկապես նրանց համար, ովքեր դրա կարիքն ունեն առաջին հերթին։

 

Երևանի հոգատար շունչն ու ջերմությունը պետք է դառնա յուրաքանչյուրի առօրյայի կարևոր ու անբաժանելի մասնիկը։

 

 

2017-2022 ԹԹ. ՄԵՐ ԾՐԱԳՐԵՐԸ

 

 1. Ապահովել Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության տակ գտնվող մանկապարտեզների աշխատողների առողջապահական պարտադիր ապահովագրումը։
 2. Ապահովել բոլոր պոլիկլինիկաների հիմնանորոգման ծրագրի ամբողջական իրականացումը։
 3. Ապահովել Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության տակ գտնվող առողջապահական կազմակերպությունների վերանորոգման և ժամանակակից բժշկական սարքավորումներով վերազինման ծրագրի շարունակականությունը։
 4. Իրականացնել Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության տակ գտնվող առողջապահական կազմակերպությունների կառավարման արդյունավետության բարձրացման ծրագիր՝ մասնավոր ներդրումների ներգրավմամբ։
 5. Ապահովել կարիքավոր ընտանիքների երեխաների ամառային հանգստի և կրթության կազմակերպման աջակցության ծրագրերի շարունակականությունը։
 6. Հոգածության կարիք ունեցող խմբերին օժանդակելու նպատակով ապահովել բարեգործական ճաշարանների գործունեության շարունակությունը։
 7. Շարունակել կազմակերպել երևանաբնակ զինծառայողների ծնողների այցելությունները զորամասեր։
 8. Ապահովել սիրիահայ ընտանիքներին սոցիալական աջակցության ծրագրերի շարունակականությունը։
 9. Անօթևաններին ապահովել ժամանակավոր կացարանով և կազմակերպել նրանց խնամքը։
 10. Ապահովել բազմազավակ ընտանիքներին աջակցության (ներառյալ բնակարանային) ծրագրի շարունակությունը։
 11. Սոցիալապես անապահով անձանց համար ապահովել դժվարամատչելի բժշկական հետազոտությունների անվճար կազմակերպում։
 12. Իրականացնել հոգածության խմբերին ուղղված աջակցության հատուկ ծրագրերի շարունակականությունը՝ տոնական օրերի համատեքստում։
 13. Իրականացնել Երևանում բնակվող վետերաններին և հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց արտոնությունների տրամադրման շարունակական ծրագիրը։

 

2013-17 ԹԹ. ՄԵՐ ՀԱՄԱՏԵՂ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄՆԵՐԸ

 

 1. Հիմնովին լուծվել է առողջապահական հաստատությունների ջեռուցման խնդիրը։
 2. Շարունակվել են առողջապահական հաստատությունների շենքերի վերանորոգման ծրագրերը։ Դրանք համալրվել են ժամանակակից բժշկական սարքավորումներով։
 3. Շուրջ 70 000 քաղաքացիների համար կազմակերպվել է առողջապահական անվճար բժշկական հետազոտություն։ Շուրջ 4.700 քաղաքացի ստացել է անվճար բուժում։
 4. Շուրջ 1400 քաղաքացիների տրամադրվել են առողջարանային ուղեգրեր։
 5. Ավելի քան 10 000 մարդ օգտվել է բարեգործական ճաշարաններից։
 6. Համայնքային ծառայողները (նաև Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության տակ գտնվող գրադարանների, թատրոնների, թանգարանների աշխատակիցները) ստացել են առողջապահական պարտադիր ապահովագրություն։
 7. Զոհված և հաշմանդամություն ունեցող զինծառայողների ու ազատամարտիկների 39 երևանաբնակ ընտանիքների տրամադրվել են նոր բնակարաններ։
 8. Երևանաբնակ զինծառայողների շուրջ 8000 ծնողներ այցելել են ՀՀ սահմանամերձ և Արցախի զորամասեր։
 9. Սոցիալապես անապահով ընտանիքների 4400 երեխաների համար կազմակերպվել է ճամբարային հանգիստ, շուրջ 55.000 երեխաներ նոր ուսումնական տարվան ընդառաջ ստացել են դպրոցական պայուսակներ` գրենական պիտույքներով։
 10. Շուրջ 140 000 երևանաբնակ երեխաների տրվել են ամանորյա նվեր-փաթեթներ։
 11. Թվով 7500 սիրիահայեր ստացել են սոցիալական տարաբնույթ աջակցություն։

 

Տեսահարթակ

 • Հանուն Երևանի ընտրում եմ N3, Տարոն Մարգարյանին

  Հանուն Երևանի ընտրում եմ N3, Տարոն Մարգարյանին

 • #ՀանունապագայիԵրևանի - #մասնակցայինկառավարում #խելացիքաղաք

  #ՀանունապագայիԵրևանի - #մասնակցայինկառավարում #խելացիքաղաք

 • Տարոն Մարգարյանը՝ երևանցիներին

  Տարոն Մարգարյանը՝ երևանցիներին

 • #ՀանունհյուրընկալԵրևանի - #մշակույթ #զբոսաշրջություն

  #ՀանունհյուրընկալԵրևանի - #մշակույթ #զբոսաշրջություն

 • Հանուն Երևանի երգի տեսահոլովակ

  Հանուն Երևանի երգի տեսահոլովակ

 • #ՀանունմրցունակԵրևանի - #կրթություն #սպորտ

  #ՀանունմրցունակԵրևանի - #կրթություն #սպորտ

 • Բարի գալուստ Երևան

  Բարի գալուստ Երևան

 • #ՀանունհոգատարԵրևանի - #սոցապահովություն #առողջապահություն

  #ՀանունհոգատարԵրևանի - #սոցապահովություն #առողջապահություն

 • #ՀանունէկոԵրևանի - #կանաչապատում #սանիտարականմաքրում

  #ՀանունէկոԵրևանի - #կանաչապատում #սանիտարականմաքրում

 • #ՀանունբարեկարգԵրևանի - #շինարարություն #բարեկարգում

  #ՀանունբարեկարգԵրևանի - #շինարարություն #բարեկարգում

 • Հանուն մատչելի Երևանի - #մատչելիմիջավայր

  Հանուն մատչելի Երևանի - #մատչելիմիջավայր

 • Հանուն բարեփոխվող Երևանի - #տրանսպորտ

  Հանուն բարեփոխվող Երևանի - #տրանսպորտ

 • Հանուն բարեկեցիկ Երևանի - #բնակելիֆոնդ

  Հանուն բարեկեցիկ Երևանի - #բնակելիֆոնդ

 • Հանուն զարգացող Երևանի - #քաղաքաշինություն

  Հանուն զարգացող Երևանի - #քաղաքաշինություն

Ներբեռնել հեռախոսի զանգ

Հանուն Երևանի 1 MP3 Հանուն Երևանի 2 MP3 Հանուն Երևանի /remix-1/ MP3 Հանուն Երևանի /remix-2/ MP3

© 2017, Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են:

Սույն կայքում տեղադրված լուսանկարները պաշտպանվում են հեղինակային և հարակից իրավունքների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

Հասցե' Հայաստան, 0010, Երևան, Մելիք-Ադամյան փող., 2 շենք